داستان کوتاه ابن سیرین و احوال پرسی

ابن سیرین كسی را گفت: چگونه‏ ای؟!

گفت: چگونه است حال كسی كه پانصد درهم بدهكار است، عیالوار است و هیچ چیز ندارد؟

ابن سیرین به خانه خود رفت و هزار درهم آورد و به وی داد و گفت:
پانصد درهم به طلبكار بده و باقی را خرج خانه كن و واى بر من اگر پس از این حال كسی را بپرسم!

گفتند:
مجبور نبودی كه قرض و خرج او را بدهی.!

گفت:
وقتی حال كسی را بپرسی و او حال خود بگوید و تو چاره ‏ای برای او نیندیشی، در احوالپرسی منافق باشی…

“” اينچنين است رسم انسانيت و مردانگى… “”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.